...

“3D-технології в будівництві!”

Словосполучення «3D-технології» міцно увійшло в лексикон сучасної людини: часто їм позначають об’ємні візуальні ефекти або графіку, однак ці поняття набагато масштабніші. У широкому сенсі 3D-технології протиставляються двовимірним простором, характеризують процеси, що дозволяють привнести в реальність задуми і фантазії, зв’язати світ творчості і світ матеріальний. В ідеальному вигляді це можна простежити на прикладі 3D-друку, коли на основі намальованою моделі з не особливої сировини створюється предмет складної структури і геометричної форми.

Існують в будівництві безліч технологій, останнім часом значна увага приділяється такого різновиду 3D-технологій, як друк об’єктів на 3D-принтері, так само відома як «аддитивное виробництво для будівництва», в якій використовується метод пошарового створення фізичного об’єкта по цифровій 3D-моделі з використанням самих різних будівельних матеріалів, в тому числі бетону.

3D-принтери застосовуються в багатьох галузях промисловості: медицині, машинобудуванні, ливарному виробництві, радіотехніці і електроніці. І це не дивно, людина завжди намагалась спростити деякі моменти в житті.

Їх основними перевагами є створення об’єктів з високою точністю і швидкістю без використання ручної праці, а також можливість створення предметів і конструкцій з 3D-моделі. Будівельна галузь не стала винятком щодо застосування 3D-друку. В даний час існують технології та устаткування для друку як малих архітектурних форм, так і будівель в цілому.

Ця технологія в найближчому майбутньому стане найважливішим інструментом будівельної галузі в усьому світі. Тому архітектори і дизайнери створюють нові проекти житла і різних споруд, які можна буде просто розмножити на принтері.

Поділитися
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.