...

Замовникам

Ми покладаємо на себе обов’язки по організації всього комплексу робіт з будівництва та ремонту об’єктів у повній відповідності з умовами договору, проектно-кошторисної документації. Наша компанія має необхідні дозвільні документи для виконання робіт на об’єктах класу наслідків СС1-СС3.

Наші ліцензії

Поділитися
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.