...

Візуалізація проекту: “Будівництво об’єкта за адресою: р .. Кремінна, вул. Центральна (Жовтнева), д.12”

На даному етапі ви вже можете побачити візуалізацію об'єкту а саме, як він буде виглядати після 
завершення будівельних робіт.
 
Поділитися
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.